top of page

Diagnostika

V našem terapeutickém centru provádíme také vyšetření a pracujeme s nástroji, které jsou v současné době považované za zlatý standard pro zachycení příznaků autismu. V rámci vyšetření administrujeme ADOS-2, který doplňujeme o rozhovor s rodiči dítěte. Poté navazuje konzultace s rodiči dítěte, v rámci které si shrneme výsledky vyšetření a společně probereme možná doporučení.

Batole s hračkami

ADOS - 2

ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) je semistrukturovaná standardizovaná metoda, která slouží k posouzení symptomů autismu. Konkrétně se v rámci vyšetření zaměřujeme na posouzení komunikace, sociální interakce, hry, repetitivního chování a specifických projevů dítěte. 

ADOS-2 administruje psycholog, který je zároveň vyškolený v dané metodě.

ADOS-2 je možné administrovat již u dětí od 12 měsíců věku. Vyšetření trvá 40-60 minut. 

V rámci vyšetření psycholog pozoruje dítě ve hře a zároveň provádí dítě sérií aktivit. Na tyto aktivity není třeba dítě předem nijak připravovat. 

Vyšetření je nahrávané, aby mohlo být později kódované a analyzované psychology v našem týmu.

Rozhovor s rodiči dítěte

Rozhovor probíhá s jedním rodičem dítěte nebo s oběma rodiči. Zaměřujeme se na celkovou anamnézu a dále na oblast komunikace, sociálních interakcí, stereotypního chování a specifických zájmů dítěte. 

Rozhovor může probíhat online nebo osobně. Probíhá pouze s rodiči dítěte a dítě u rozhovoru s rodiči není přítomné. Trvá v rozmezí 1-2 hodin. 

Samotnou diagnózu může stanovit pouze dětských psychiatr, proto ji na základě vyšetření nedáváme. ADOS-2 představuje důležitou součást v konečném stanovení diagnózy a představuje tak důležitý prvek celého diagnostického procesu. Dětští psychiatři ADOS-2 znají a jeho výsledky jsou pro ně v rámci stanovení diagnózy důležité. Včasná diagnóza je velmi důležitá, protože rodinám dětem s PAS často umožní začít terapeuticky pracovat s dítětem již v raném věku s cílem podpořit jeh vývoj a rozvíjet především komunikaci a sociální dovednosti. 

bottom of page