top of page

Náš tým

Náš tým terapeutek poskytuje integrovaný program pro děti s PAS, který je postavený na metodě ESDM. Díky multidisciplinaritě našeho týmu terapeutek, které mají vzdělání v oblasti medicíny, psychologie, logopedie a speciální pedagogiky, dokážeme děti plně podpořit v jejich vývoji. Všechny naše terapeutky jsou zároveň proškolené v metodě ESDM a pracují pod supervizí ESDM terapeutek s dlouholetou praxí, které působí v kanadském Vancouveru.

fotoprome.cz-15998_2168.jpg

MUDr. Zuzana Koch

Zakladatelka terapeutka

Avenir Light je čistý a stylový font oblíbený mezi designéry. Je šetrný vůči očím a hodí se do titulků, odstavců atd.

Avenir Light je čistý a stylový font oblíbený mezi designéry. Je šetrný vůči očím a hodí se do titulků, odstavců atd.

Avenir Light je čistý a stylový font oblíbený mezi designéry. Je šetrný vůči očím a hodí se do titulků, odstavců atd.

Avenir Light je čistý a stylový font oblíbený mezi designéry. Je šetrný vůči očím a hodí se do titulků, odstavců atd.

 

 

Vystudovala obor Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia absolvovala stáže především v oblasti klinické psychologie a v současnosti působí také jako psychoterapeutka pod supervizí v rámci psychoterapeutického výcviku v systemickém a na řešení zaměřeném přístupu.

V našem centru pracuje jako terapeutka pod supervizí, absolvovala kurzy ESDM Introductory a ESDM Advanced a v budoucnu se chce stát certifikovanou ESDM terapeutkou. Při terapeutické práci vždy přistupuje k dětem s empatií a trpělivostí, což považuje spolu s jejím pozitivním přístupem za své silné stránky.

MUDr. Zuzana Koch
Mgr. Karolína Neumannová

 

 

Vystudovala obor Všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Doposud pracovala na pozici sekundárního lékaře na interním oddělení Nemocnice Říčany a na pediatrickém oddělení Nemocnice Kladno. Je zakladatelkou našeho centra a zároveň se s ní u nás potkáte také jako s terapeutkou. V současnosti je v certifikačním procesu na dosažení plné certifikace v ESDM a mimo svou kvalifikaci v ESDM absolvovala také kurzy Handle 1 a DIR- Floortime.

Jako terapeutka je při práci s dětmi velmi kreativní a díky tomu dokáže vždy vybudovat aktivitu spolu s dítětem a nadchnout ho pro ni.

fotoprome.cz-16000_1991.jpg
michaela a Janet.jpeg
Michaela Jelen a Janet Harder

 

Supervizorky

Michaela a Janet jsou certifikované ESDM terapeutky, které dlouhodobě pracují s dětmi s PAS, poskytují konzultace a koučování jejich rodinám a zároveň působí jako školitelky v metodě ESDM. Michaela vystudovala speciální pedagogiku a školní psychologii, zároveň se po dobu své praxe zaměřovala na děti raného věku stejně jako Janet, která vystudovala logopedii a absolvovala výcvik v aplikované behaviorální analýze.

 

Michaela a Janet společně založily JHMJ Coaching&Consulting - centrum v kanadském Vancouveru, kde poskytují školení v metodě ESDM. Všechny kurzy, které naše terapeutky absolvovaly, byly vedené Michaelou Jelen. Michaela a Janet jsou v současnosti našimi supervizorkami a konzultantkami.

bottom of page