top of page

2. Stanovení terapeutických cílů

Informace z vyšetření jsou podkladem pro tvorbu terapeutických cílů, které jsou stanové vždy na dobu dvanácti týdnů a poté dochází ke stanovení nových cílů, případně k úpravě dosavadních cílů dítěte.

Cíle se zaměřují na rozvoj dovedností ze všech vývojových oblastí:

● receptivní komunikace

● expresivní komunikace

● sociální dovednosti

● imitace

● sdílená pozornost

● kognice

● herní dovednosti

● jemná motorika

● hrubá motorika

● chování

● sebeobslužné dovednosti

 

Zároveň jsou pro tvorbu terapeutických cílů velmi přínosné i informace ze strany rodičů, kteří mohou být aktivně zapojení do výběru terapeutických cílů. Je pro nás velmi důležité, aby rodiče zaznamenali pokrok dítěte nejen u nás na klinice, ale i v domácím prostředí.

3. Terapeuticko-intervenční program

Po stanovení cílů s dítětem pracuje terapeut, přičemž terapie s dítětem probíhá v rámci hry. V jedné terapeutické hodině zapojujeme cíle do aktivit, které volí dítě a rozvíjíme dovednosti, které dítě zatím nezvládá, nebo je zvládá jen částečně. V každé aktivitě obvykle terapeut s dítětem pracuje na několika cílech z různých vývojových oblastí.

 

Aby byl terapeuticko-intervenční program co nejúčinnější, obvykle je zapotřebí s dítětem pracovat pravidelně a intenzivně. Doporučuje se, aby s dítětem terapeut pracoval 10-20 hodin týdně a dále aby s dětmi terapeuticky pracovali i rodiče během běžných denních aktivit a během hry. ESDM probíhá s terapeutem v terapeutické místnosti. Nejčastěji terapie probíhá ve formátu 1:1 (terapeut a dítě) a jedna terapeutická intervence probíhá zhruba 50 minut. Zároveň mohou rodiče pracovat s dítětem terapeuticky doma sami a využít školení v metodě ESDM v rámci našich konzultací (viz ceník). 

bottom of page