top of page

Ceník

● Vstupní vyšetření včetně vytvoření terapeutického plánu na 12 týdnů..........8000 Kč

● Terapeutická hodina s dítětem (cca 50 min.) ................................................1800 Kč

● Konzultace s rodičem.....................................................................................1700 Kč

​​● Konzultace s rodičem + zpětná vazba k videonahrávce z terapie.................2200 Kč

● Neurovývojová stimulace - konzultace............................................................500 Kč

● Individuální psychoterapie..............................................................................800 Kč

● Psychologické vyšetření (rozhovor s rodiči, ADOS-2, závěrečná konzultace)..4000 Kč

● Vypracování zprávy z terapií/z psychologického vyšetření.............................500 Kč

Terapeutické programy pomocí metody ESDM 

● Tříměsíční intenzivní program v rozsahu 5 hodin týdně………………….1500 Kč/terapie​

Popis programu: Jedná se o intenzivní terapeutický program v časové dotaci 5 hodin týdně. Dítě k nám do centra dochází každý den na jednu terapeutickou hodinu po dobu 3 měsíců. 

 

Orientační cena za měsíc 30 000 Kč.

Na počátku je třeba absolvovat vstupní vyšetření, které není zahrnuté v ceně programu. 

 

● Tříměsíční intenzivní program v rozsahu 10 hodin týdně………………...1500 Kč/terapie

  • Vstupní vyšetření zdarma

Popis programu: Jedná se o intenzivní terapeutický program v časové dotaci 10 hodin týdně. Dítě k nám do centra dochází každý den na dvě terapeutické hodiny po dobu 3 měsíců. 

Program v časové dotaci 10 hodin týdně a více je pro dítě z hlediska výzkumů nejefektivnější.

Orientační cena za měsíc 60 000 Kč. 

Na počátku je třeba absolvovat vstupní vyšetření, které je zahrnuté v ceně programu. 

● Program ve formě 1 hodina terapie týdně + 1 konzultace týdně…………1800 Kč/terapie + 1000 Kč/konzultace

Popis programu: Jedná se o terapeutický program v časové dotaci 1 hodina terapie/týden + 1 hodina konzultace/týden. Dítě k nám do centra dochází každý týden po dobu 3 měsíců. 

Orientační cena za měsíc 11 200 Kč.

Na počátku je třeba absolvovat vstupní vyšetření, které není zahrnuté v ceně programu. 

Terapeutický program "Fun with Feelings" založený na kognitivně-behaviorálním přístupu

● Program ve formě 1 hodina terapie týdně

Popis programu: Jedná se o terapeutický program v časové dotaci 1 hodina terapie/týden. Dítě k nám do centra dochází 1x za týden po dobu 2 měsíců. 

Orientační cena za měsíc 11 000 Kč.

Školení v metodě ESDM (pro rodiče, kteří nemohou docházet do centra)

● Školení rodičů v metodě ESDM v rámci konzultací 1x týdně……………..17 000 Kč

V rámci 10 konzultací společně probereme základní principy metody ESDM, které vám umožní pracovat s dítětem terapeuticky doma. Níže jsou popsaná témata konzultací:

  1. Zmapování dovedností dítěte, jeho silných/slabých stránek a oblíbených hraček/aktivit; příprava domácího prostředí na terapii

  2. Jak vstoupit do centra pozornosti dítěte?

  3. Senzoricko-sociální rutiny - hra rodiče s dítětem

  4. Uplatňování principů ESDM při běžných denních rutinách - koupání, krmení a přebalování dítěte

  5. Jak vybudovat hru s dítětem?

  6. Rozvoj imitačních dovedností 

  7. Jak rozvíjet řeč dítěte?

  8. Jak pracovat s nežádoucím chováním

  9. Tipy na procvičování jemné/hrubé motoriky a Vaše případně dotazy

Platba za služby probíhá převodem na účet předem za každý měsíc. V případě nemoci dítěte a omluvy alespoň 24 hodin předem, je možné terapii nahradit dle vašich a našich možností, popřípadě využít konzultaci pro rodiče, či asistenty dítěte.

Terapie je možná i v anglickém jazyce.

Ceník platný od 1.2.2024

bottom of page