top of page

Náš příběh

Zuzana Koch se ve své lékařské praxi setkávala s dětmi s poruchami autistického spektra a nedostatkem terapeutické péče pro děti s touto diagnózou. Osobní zkušenost ji vedla k dalšímu hledání vhodné terapeutické metody pro batolata a děti raného věku s PAS. Dozvěděla se o přístupu Early Start Denver Model (ESDM), jehož účinnost byla prokázána několika vědeckými výzkumy.

Rozhodla se stát kvalifikovanou terapeutkou v metodě ESDM a zpřístupnit tuto terapii dětem a jejich rodinám v ČR. Do svého týmu si vybrala dvě terapeutky, které již dříve pracovaly s dětmi s PAS.

 

První praktické zkušenosti jsme získávaly ve spolupráci s centrem ESBA v Bratislavě. Po prvním stupni certifikace v metodě ESDM a roční praxi s tříletým dítětem, u kterého došlo k výraznému zlepšení ve všech oblastech a snížení projevů PAS, jsme se rozhodly založit naše centrum.

V současnosti jsme již úspěšně prošly druhým stupněm procesu certifikace a pracujeme pod supervizí certifikované ESDM terapeutky a lektorky Michaely Jelen z JHMJ coaching and consulting se sídlem ve Vancouveru.

V únoru roku 2022 otevíráme první centrum poskytující terapii ESDM v ČR. Cílem je rozšířit možnosti terapeutické péče v ČR, specificky zaměřené na děti raného věku a nabídnout jim komplexní a integrovaný terapeuticko-intervenční program, který může podpořit jejich vývoj v mnoha oblastech.

fotoprome.cz-15998_2202.jpg
bottom of page