top of page
Pravidla pro klienty v terapeutických programech

- Klienti na začátku terapeutického programu prochází 2 povinnými konzultacemi. První je ukázková terapie s dítětem a druhá je již pouze s rodičem, kde společně probíráme systém terapií

- Další povinná konzultace s rodiči probíhá v polovině terapeutického programu, tedy po 1.5 měsíci terapie

- Pokud má klient zájem o další konzultace a školení v metodě ESDM, je možné domluvit se na konzultacích s terapeutem mimo terapeutický program

- Závěrečnou zprávu z terapie získá rodič po ukončení 3 měsíců terapie, další zprávy navíc je možné zpracovat za 500Kč, pokud jsou na to volné kapacity terapeuta

- Od 1.2.2024 nebude možné neomezeně bezplatně rušit terapie a to z důvodu, že terapie ESDM probíhají jako intenzivní program, kde klientovi po dobu 3 měsíců rezervujeme daný čas terapií a konkrétní dny, které není možné nabídnout jinému klientovi. Každý klient může bezplatně zrušit 10% terapií v měsíci (např. v programu s časovou dotací 20 hodin měsíčně, je možné omluvit 2 hodiny terapií v měsíci). Další zrušené terapie si klient hradí. Když klient terapii s dítětem v rámci programu zruší, může v daném čase terapie probíhat konzultace nebo školení s rodičem nebo jiným rodinným příslušníkem. 

- Smlouvy s klienty, kteří vstoupí do terapeutického programu, jsou vždy uzavírané na 3 měsíce. Během prvního měsíce terapie potřebujeme od klientů získat zpětnou vazbu, zda budou chtít pokračovat v terapiích i v dalším kvartále, nebo zda budou chtít terapie ukončit po prvním kvartálu terapií, abychom mohli terapeutický program případně nabídnout dalším klientům

V případě dotazů ohledně terapeutických programů se na nás můžete kdykoliv obrátit.

 

Mockrát Vám děkujeme za pochopení.

Tým ESDM

Platné od 1.2.2024

bottom of page