top of page

Výzkumné  články

Doporučujeme k přečtení

 • Kde se toho o metodě ESDM mohu dozvědět více?
  Pro další a podrobnější informace o metodě ESDM doporučujeme knihy Early Start for Your Child with Autism a An Early Start Denver Model Book od autorky a zakladatelky metody Sally Rogers.
 • Jak připravit dítě na vstupní vyšetření?
  Dítě není potřeba na vstupní vyšetření připravovat. Doporučujeme dítěti s sebou vzít svačinku a pití, vzhledem k tomu, že vyšetření může trvat až dvě hodiny.
 • Jaký je rozdíl mezi metodou ESDM a metodou aplikované behaviorální analýzy (ABA)?
  ESDM i ABA jsou terapeuticko-intervenční přístupy pro děti s PAS. Oba tyto modely jsou prokazatelně účinné, ale přesto se v některých věcech odlišují. Zde jsou nejdůležitější rozdíly: - ESDM vychází z přirozených způsobů učení dítěte, terapeut následuje preference dítěte, dává mu často na výběr a celkově se s ním střídá při budování aktivity, oproti tomu je ABA více strukturovanější a vedoucí roli má převážně terapeut. - V ESDM se terapeuti více zaměřují i vzhledem k věku dětí na pozitivní afekt v průběhu celé terapeutické hodiny, ABA s pozitivním afektem pracuje hlavně v kontextu pozitivního posílení chování.- Posílení žádoucího chování v ESDM se odvíjí od vnitřní motivace dítěte pro danou aktivitu a sociálního posílení, kdežto v ABA jsou využívány i metody vnější odměny – oblíbená hračka, jídlo atd. - Rozdíl je i v práci s prompty (pomocí dítěti). V ESDM začínáme na nejnižším možném promptu adekvátním aktuálním schopnostem dítěte, poté případně postoupíme k promptu vyššímu (tedy větší dopomoci). V ABA se naopak postupuje častěji od největšího promptu k nejnižšímu. Pokud se chcete dozvědět více o rozdílech mezi přístupy ESDM a ABA, můžete si přečíst tento článek
 • Mohu být jako rodič v terapeutické místnosti s dítětem při vstupním vyšetření a při terapii?
  Rodiče jsou důležitou součástí celého terapeutického procesu. Jejich zapojení je pro nás velmi důležité. S rodiči spolupracujeme již při vstupním vyšetření a při stanovování cílů, kdy jsou pro nás informace o dítěti velmi přínosné. Zároveň respektujeme přání rodičů týkající se cílů dítěte. Při vstupním vyšetření by měl být rodič v terapeutické místnosti s dítětem. Při terapiích není jeho přítomnost nutná, ale je samozřejmě možná.
 • Jak se můžu jako rodič zapojit do terapie?
  Metoda ESDM nabízí několik možností, jak se jako rodiče můžete zapojit do terapie. Můžete některé oblasti řešit v rámci terapeutického plánu a dané cíle procvičovat s Vaším dítětem v průběhu každodenních rutin, samozřejmě Vám v tomto případě rádi pomůžeme a probereme tuto možnost v rámci konzultací. Pokud budete potřebovat naši podporu v rámci každodenního života, je možné společně řešit např. úpravu prostředí, reakce na chování dítěte, aktivity podporující sociální interakci dítěte s Vámi nebo sourozenci a další situace, se kterými se setkáváte. Nevzniká Vám však žádná povinnost a vše záleží na individuální situaci každé rodiny.
 • Můžou konzultace a terapie probíhat v angličtině?
  Ano
bottom of page