top of page
  • kochf2

Jak pomocí ESDM rozvíjíme řeč u dětí v raném věkuJedno u z vývojových oblastí, kterou pomocí ESDM v terapii rozvíjíme, je řeč. V tomto článku se zaměříme na expresivní složku řeči, kterou m ůžeme jednoduše charakterizovat jako schopnost komunikovat s okolním světem a sdílet myšlenky s druhými lidmi. Expresivní složka řeči se začíná u dětí v raném věku vyvíjet poměrně brzy, již v prvních měsících života, a napomáhá dítěti lépe komunikovat s druhými lidmi a sdílet své potřeby. Mezi expresivní složku řeči řadíme:


● Gesta - např. zamávání, ukázání, pokývání hlavou, když dítě souhlasí

● Výrazy tváře

● Zvuky, kterými dítě napodobuje např. zvířata nebo hračky (např. oblíbené auto,

vláček)

● Slova, kterými dítě pojmenovává objekty a lidi kolem sebe

● Fráze, pomocí kterých děti popisují, co se děje

● Repertoár slov, který se u dětí v raném věku stále rozvíjí

● Užívání správné gramatiky


ESDM pracuje se čtyřmi úrovněmi vývoje, které následují vývoj neurotypických dětí. Při vstupním vyšetření dítěte určíme, na které úrovni se jeho dovednosti aktuálně nachází a zaměřujeme se na vývojové oblasti z úrovní, které jsou pro dítě obtížné. Jednou z vývojových oblastí je i expresivní a receptivní řeč.


Pomocí ESDM systematicky a postupně rozvíjíme komunikační dovednosti dítěte napříč všemi úrovněmi vývoje, což vede k tomu, že se u dětí postupně rozvíjí komunikační dovednosti. V případě dětí, u kterých se expresivní složka řeči ještě nerozvinula, se snažíme nejdříve podpořit rozvoj neverbální komunikace (jednoduchá gesta) a záměrné vokalizace (záměrné užívání zvuků za účelem sdělování svých potřeb), pomocí kterých mohou komunikovat s druhými lidmi.


Existuje také řada dovedností, které musí dítě ovládat, aby se u něj mohla řeč rozvinout. V

terapii podporujeme rozvoj těchto dovedností a podporujeme tím vývoj expresivní složky

řeči. Patří mezi ně především:


● Sdílená pozornost

● Imitační dovednosti

● Herní dovednosti

● Receptivní složka řeči


Protože je komunikace jednou z narušených oblastí u dětí s PAS, připravujeme sérii článků, ve kterých vám představíme techniky, které v terapii používáme a pomocí kterých lze rozvíjet expresivní komunikaci u dětí v raném věku. Zároveň můžete tyto techniky využít doma s dětmi, ať už při hře, každodenních aktivitách nebo při terapii.
119 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page