top of page
  • kochf2

Proč je důležité rozvíjet sdílenou pozornost u dětí s PAS

Aktualizováno: 4. 1. 2022Co je sdílená pozornost?

Sdílená pozornost je sociálně-komunikační dovednost, která se u dětí začíná vyvíjet již ve velmi raném věku. Postupně se u dětí vyvíjí až do období 36 měsíců, kdy jsou obvykle již schopné navazovat a udržovat sdílenou pozornost s dospělými a se svými vrstevníky.


Jde o dovednost, která umožňuje dítěti a dospělému společně sdílet pozornost mnoha různými způsoby. Jde o navázání očního kontaktu, který je u dětí s PAS často přítomný, jen ho obvykle navazují s menší frekvencí oproti neurotypickým dětem. Dále se jedná o situace, kdy dítě ukazuje na objekt a sdílí tak svůj zájem s druhými lidmi. Sdílenou pozornost pozorujeme také v situacích, kdy dítě ukazuje objekt dospělému nebo když sdílí objekt s dospělým nebo s vrstevníky a přitom se na sebe dívají. Když dítě sdílí svůj zájem o určitý objekt s dospělým, případně s větším množstvím lidí, např. když dítě ukazuje dospělému objekt a zároveň se na dospělého podívá, aby se ujistilo, že mu věnuje pozornost, jedná se o komplexnější formu sdílené pozornosti, kdy dítě pozornost dělí mezi objekt a další osoby.


Proč je sdílená pozornost důležitá?

Sdílená pozornost je sociální dovedností, která je základem pro rozvoj dalších dovedností z různých vývojových oblastí. Sdílená pozornost je důležitá pro další vývoj:


● Sociální interakce - např. naslouchání druhým a porozumění tomu, co nám sdělují

● Komunikace - rozvoj verbální i nonverbální komunikace - využití výrazů tváře a gest ke

komunikaci s druhými lidmi

● Imitační dovednosti

● Herní dovednosti

● Dovednosti z oblasti jemné a hrubé motoriky


Neurotypické děti využívají sdílenou pozornost velmi často, pokud jsou ve hře vysoce motivované, můžeme u nich sdílenou pozornost pozorovat až každých 5-10 sekund. Nedostatečně rozvinutá sdílená pozornost, resp. její nedostatečné využívání při interakci s druhými lidmi může mít negativní dopad na vývoj dítěte a učení se novým dovednostem. Protože je sdílená pozornost základem mnoha dalších dovedností, v terapii s dětmi sdílenou pozornost rozvíjíme a považujeme ji za jednu z klíčových dovedností, na které je třeba s dětmi při terapii pracovat.


Jak pomocí ESDM rozvíjíme u dětí s PAS sdílenou pozornost?

V terapii rozvíjíme sdílenou pozornost pomocí několika strategií:


● Při aktivitě jsme vždy tváří v tvář dítěti a v dostatečné vzdálenosti, aby pro něj bylo

jednodušší navázat oční kontakt

● V terapii pracujeme s výrazy tváře a se zvuky, které přitahují pozornost dítěte

● Všímáme si pokusů dítěte o sdílenou pozornost a ty dále posilujeme

● Sdílenou pozornost podporujeme pomocí modelu ABC - terapeut pracuje s podněty, na které dítě reaguje a posiluje žádoucí chování

● Vytváříme prostředí, které podporuje rozvoj sdílené pozornosti

● Sdílenou pozornost rozvíjíme v průběhu senzoricko-sociálních rutin nebo v průběhu

sdílených aktivit s objektem, kdy jsou děti vysoce motivované

● Dítě si vybírá aktivity a my následujeme jeho vedení, to zvyšuje jeho motivaci k učení

●V průběhu terapie se snažíme o to, aby dítě bylo optimálně naladěné pro učení a udržujeme tak jeho pozornost

● Dáváme dítěti dostatečný prostor, aby mohlo samo iniciovat komunikaci

80 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page