top of page
  • kochf2

Proč je imitace důležitá pro vývoj řeči?

Aktualizováno: 4. 1. 2022Proč je imitace důležitá pro vývoj dítěte?

Během prvních let života se děti učí mnoha novým dovednostem, mezi které patří např. učení se zacházení s objekty nebo osvojování základů mateřského jazyka. Jak jsou však děti schopné naučit se tolika novým dovednostem za poměrně krátkou dobu svého života?


Jednou ze základních dovedností, díky které se děti v prvních letech života učí, je schopnost imitace, která dětem umožňuje napodobovat širokou škálu chování - od napodobování jednoduchých činností až po první produkci hlásek a slov jejich mateřského jazyka. Imitace hraje důležitou roli ve vývoji dítěte - děti v průběhu života napodobují to, co vidí a slyší a to jim napomáhá osvojovat si základní vývojové dovednosti. Zároveň existuje souvislost mezi tím, jak často u dětí dochází k imitaci v prvních dvou letech života a dalším vývojem v oblasti řeči a sociálních dovedností.


Jak imitace napomáhá vývoji řeči?

Pro vývoj řeči je imitace stěžejní dovedností a u dětí tento proces začíná již ve velmi raném věku. Děti jsou schopné imitovat výrazy tváře dospělých již v prvních měsících života, je proto důležité navazovat s dítětem oční kontakt a zapojovat do hry různé výrazy tváře.


Poté kolem 5. a 6. měsíce života začínají děti imitovat zvuky, které slyší u dospělých a také zvuky, které sami vydávají. U dětí v tomto období vývoje pozorujeme především žvatlání, které je velmi důležité pro další vývoj řeči. Čím více k dětem dospělí hovoří, tím častěji je děti imitují a dospělí tak podporují vývoj řeči.


Kolem 8. měsíce života děti začínají napodobovat známá gesta jako je např. tleskání nebo mávání. Čím více dospělí zapojují tato gesta v interakci s dítětem, tím spíše děti tato gesta napodobují, případně je i později spontánně zapojují do interakcí s dospělým. Poté děti začínají imitovat jednoduché činnosti jako je např. bouchání kladivem, utření stolu nebo bouchání na bubínek.


K důležitému momentu dochází kolem 36. měsíce věku, kdy jsou děti schopné vykonávat

komplexnější činnosti, které se skládají z více kroků, a které děti u dospělých pozorovaly dříve. Dítě je např. schopné připravit si jednoduchou svačinu, donést ji na stůl a po snězení ji opět odnést.


Jak podpořit vývoj imitačních dovedností u dítěte?

Naši terapeuti podporují vývoj imitačních dovedností u dětí pomocí několika technik, které je možné uplatnit v interakci s dítětem i mimo terapii:

● V interakci s dítětem vždy buďte tváří v tvář a snažte se s dítětem navazovat oční kontakt

(můžete například držet zajímavý objekt výše před sebou a dítětem, abyste upoutali pozornost dítěte).

● Napodobujte dítě - když dítě produkuje nějaký zvuk/hlásku, napodobte ji; když si dítě hraje, napodobujte to, co dělá/napodobujte jeho výrazy tváře apod.

● Bavte se - hledejte s dítětem zábavné činnosti, které upoutají pozornost dítěte a motivují ho k imitaci. Můžete například napodobovat zábavné zvuky zvířat a podpořit tak imitaci u

dítěte.

● Zapojte do hry písničky a říkanky - snažte se opakovat tyto písničky a říkanky ve hře

pravidelně, aby mělo dítě možnost seznámit se s nimi a poté se do písniček zapojovat, nebo imitovat gesta v písničce.

116 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page