top of page
  • kochf2

Rozvoj expresivní komunikace pomocí modelováníModelování je jednou z nejvyužívanějších technik, pomocí které v terapii napomáháme dětem rozvíjet jejich expresivní komunikaci. Jedná se o techniku, jejíž účinnost prokázalo několik výzkumů.


Modelování je proces, kdy využíváme komunikační dovednosti k tomu, abychom dítěti napomohli rozvíjet řeč. Dítěti modelujeme expresivní řeč, např. řekneme slovo, které chceme, aby se dítě naučilo, namísto toho, abychom dítě opravovali.


Děti se učí mluvit tak, že naslouchají tomu, co říkají druzí, především ti, se kterými děti tráví nejvíce času - rodiče, sourozenci, prarodiče nebo také učitelé a chůvy. Proto nejen terapeuti, ale i rodiče a další lidé, se kterými dítě tráví většinu času, mohou využívat jednoduché techniky a napomoci dítěti rozvíjet řeč.


1. Opakujeme to, co dítě řekne, ale gramaticky správně.

Je přirozené, že děti v raném věku ještě neovládají gramatická pravidla, vynechávají některá slova, nebo některá slova kombinují dohromady. Namísto opravování dítěte je užitečnější zopakovat to, co dítě řeklo a větu říci gramaticky správně.


Dítě: “Koá”

Dospělý: Ano, koláč!


Dítě: “Táta pápá”

Dospělý: Ano! Táta je v práci!


Dítě: Hraje si s vláčkem a říká “Ši-ta-ta-ta Hú”

Dospělý: “Ši-ta-ta-ta Hú” “Vlak jede!”


2. Komentujeme to, co právě děláme.

Můžeme komentovat cokoli, co během dne děláme, když jsme s dítětem a modelovat mu tak jazyk, který chceme, aby se u dítěte rozvinul.


Je důležité používat co nejjednodušší slova a fráze. Když například připravujete snídani, můžete říct “Dělám snídani.”, “Mažu toust nutelou, mňam!”. Když se chystáte nakupovat, můžete říct “Jdeme na nákup.”. Dále můžete komentovat to, jak se cítíte - když například nemůžete najít klíče a jste z toho rozzlobení, můžete říct “Jsem rozzlobený.”.


3. Komentujeme to, co dítě právě dělá.

Dítě: (Hraje si s vláčkem)

Dospělý: Jede vlak!


Dítě: (Maluje prstovými barvami kolo)

Dospělý: Kreslíš kolo. Velké kolo!


Dítě: (Hraje si s míčem a hází ho do vzduchu)

Dospělý: Balón. Hoď mi balón!


Dítě: (Jí svačinku)

Dospělý: Jíš banán. Mňam mňam!


Tyto tři techniky modelování lze využít kdykoli, když trávíte čas s dítětem. Důležité je používat co nejjednodušší slova a fráze. Velmi užitečné je pravidlo “Jedno slovo navíc”. Pokud dítě ještě nemluví, je dle tohoto pravidla dobré používat převážně jednoslovné fráze. Pokud dítě ovládá jednoslovné fráze, hovořte na něj převážně dvouslovnými frázemi a jak se řeč u dítěte vyvíjí, pomalu komunikaci rozšiřujte.

134 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page