top of page
  • kochf2

Senzoricko-sociální rutiny

Aktualizováno: 4. 1. 2022Co jsou senzoricko-sociální rutiny?

Senzoricko-sociální rutiny jsou rutinní herní aktivity, ve kterých je pozornost dítěte zaměřena více na dospělého, nikoli na objekt, a ve kterých dochází k vytvoření sdílené pozornosti mezi dospělým a dítětem. Protože jsou děti s poruchami autistického spektra v průběhu herních aktivit často více zaměřené na samotné objekty, než na dospělé nebo na vrstevníky, je důležité zapojovat do herních rutin senzoricko-sociální rutiny, mezi které patří např. hra na schovávanou nebo písničky a říkanky jako “Vařila myšička kašičku”, “Houpy, houpy…” nebo Kolo, kolo mlýnský.


Proč jsou senzoricko-sociální rutiny pro děti s PAS důležité?

1. Napomáhají zaměřit pozornost dítěte na dospělého a jeho sociálně-komunikační signály

(např. oční kontakt, výraz tváře).

2. Rozvíjí vědomí dítěte o výrazech tváře a schopnost dítěte sdílet emoce s druhými.

3. Zvyšují množství komunikačních pokusů dítěte (např. skrze zvuky, gesta, oční kontakt, výrazy tváře).

4. Napomáhají vytvářet optimální emoční stav dítěte (např. napomáhají uklidnit příliš

excitované dítě a naopak zvýšit energii u apatického a unaveného dítěte), který je nutný k

učení dítěte novým dovednostem.

5. Napomáhají rozvíjet imitační, sociální a komunikační dovednosti dítěte.


Jak si s dětmi vytvořit senzoricko-sociální rutiny?

Během terapie si terapeuti s dětmi vytváří senzoricko-sociální rutiny, během kterých rozvíjí kromě výše zmíněných vývojových oblastí, především řeč dítěte. Senzoricko-sociální rutiny je však možné s dětmi zapojovat do herních a každodenních aktivit i mimo terapii. Nejdříve je důležité představit dítěti danou aktivitu a několikrát ji opakovat, aby mělo dítě možnost seznámit se s ní a případně si zapamatovat některá gesta nebo slova, která jsou součástí senzoricko-sociální rutiny. Po několika opakováních může dospělý v některých momentech zastavit a čekat, zda se dítě do rutiny zapojí. Tím dítě zároveň učíme konceptu střídání se během aktivity, které je v sociálních interakcích velmi důležité.


Důležité je vystavět senzoricko-sociální rutiny, které jsou pro děti vysoce motivující, a které pomáhají vytvářet pozitivní afekt u dítěte. Senzoricko-sociální rutiny, které jsou zábavné a vysoce motivující pro jedno dítě, nemusí však mít stejný efekt u jiného dítěte. Při vytváření senzoricko-sociálních rutin je proto třeba zamyslet se nad tím, co dítě preferuje a co přitahuje jeho pozornost.


Inspirace pro senzoricko-sociální rutiny

Typické senzoricko-sociální rutiny obvykle zahrnují:

● Písničky s gesty/pohyby - “Wheels on the bus”, “Baby Shark”, “Prší, prší, jen se leje”

● Prstové říkanky - “Vařila myšička kašičku”, “Běžela myška okolo bříška”, “Pavouček”/”Itsy

Bitsy Spider”

● Písničky v kroužku/na zemi - “Kolo, kolo mlýnský”, “Takhle jedou páni…”, “Paci, paci..”

● Pohybové rutiny - “Letadlo”, “Hra na honěnou”, “Hra na schovávanou”, “Houpání ve

vaku/na houpačce”

64 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page