top of page

Terapeutický program zaměřený na rozvoj emocí u dětí s PAS

Fun with Feelings je terapeutický program zaměřený specificky na rozvoj emocí u dětí s poruchou autistického spektra ve věku 4-8 let. Jedná se o metodu, která pomáhá dětem seznámit se hravou formou s emocemi a skrze ucelený soubor cvičení také pracovat na schopnosti seberegulace a zvládání emocí v různých sociálních kontextech. 

 

Fun with Feelings je metodou vycházející z klinických studií a z principů kognitivně-behaviorálního přístupu. Metoda je přímo navržena pro děti s poruchami autistického spektra.

Proč je u dětí s PAS důležité podpořit rozvoj emocí?

Některé děti s autismem mají potíže vyjadřovat své emoce a rozpoznávat emoce, které právě prožívají. Zároveň je pro některé děti s PAS také obtížné rozpoznávat, co prožívají druzí. Rozpoznávání emocí a jejich vyjadřování jsou přitom důležitými vývojovými milníky, které jsou základem pro rozvoj seberegulace, porozumění sociálním situacím a pro rozvoj kvalitních mezilidských vztahů v životě dítěte. Pokud u dětí s PAS pozorujeme obtíže v emoční oblasti, je důležité podpořit terapeuticky jejich emoční vývoj.

Program probíhá nejdříve formou konzultací s rodiči, kteří jsou seznámeni s technikami, pomocí kterých u svých dětí mohou podpořit rozvoj emocí a schopnost seberegulace. Rodiče absolvují celkem 2 konzultace, v rámci kterých jsou seznámeni s technikami, které potom s dětmi zapojují v domácím prostředí. Spolupráce s rodiči je velmi důležitá po celou dobu trvání terapeutického programu a je potřeba, aby rodiče zapojovali některé techniky pro rozvoj emocí i v domácím prostředí, aby byla terapie efektivní.

Jak program probíhá?

1. Konzultace s rodiči

2. Individuální terapie s dítětem

Poté, co rodič absolvuje konzultace s terapeutem, začíná terapeut s dítětem pracovat na rozvoji emocí v rámci individuálních terapií. Jednotlivé techniky, které vedou k rozvoji emocí, jsou zapojovány ve hře s dítětem. Po dobu 6 týdnů dítě absolvuje 1 hodinu terapie každý týden.

Pro koho je program vhodný?

Program je vhodný pro děti s PAS ve věku od 4 do 8 let, které mají obtíže v oblasti emočního prožívání, ty však mohou být u dětí velmi individuální. Níže jsou popsány obtíže, které mohou poukazovat na to, že je pro ně program pro rozvoj emocí vhodný:

 

  • Je pro ně obtížné rozpoznat vlastní emoce (např. nedokážou říci, že jsou smutné, veselé, nebo se zlobí)

  • Je pro ně obtížné rozpoznat to, co prožívají druzí (např. nedokážou říci, že postavička v jejich oblíbené pohádce je právě smutná nebo že má radost)

  • Je pro ně obtížné vyjádřit emoce pomocí výrazů ve tváři 

  • Je pro ně obtížné rozpoznat příčinu toho, proč druzí prožívají dané emoce (např. nedokážou rozpoznat, proč se jejich oblíbená postavička v pohádce právě bojí)

  • Je pro ně obtížné rozpoznat příčinu toho, proč prožívají danou emoci (např. Nedokážou rozpoznat, proč mají strach)

  • Mají potíže se zvládáním emocí (např. často přechází do vzteku a je pro ně obtížné vztek zvládat)

bottom of page