top of page
Učitel a žák

1. Vstupní vyšetření

Na samém počátku terapeutické práce s dítětem probíhá vyšetření, které obvykle trvá zhruba dvě hodiny a jehož cílem je určit dovednosti z vývojových oblastí, na kterých je třeba s dítětem terapeuticky pracovat. Stejně jako terapie probíhá i vstupní vyšetření s dítětem v rámci hry.

Vyšetření je zaměřené na několik vývojových oblastí:

● receptivní komunikace

● expresivní komunikace

● sociální dovednosti

● imitace

● sdílená pozornost

● kognice

● herní dovednosti

● jemná motorika

● hrubá motorika

● chování

● sebeobslužné dovednosti

bottom of page