top of page

Vítejte na stránkách ESDM Praha. 

 

V našem centru poskytujeme terapii pro děti s autismem (PAS - poruchou autistického spektra) dle metody rané intervence Early Start Denver Model (ESDM). Zaměřujeme se na vyšetření a odbornou pomoc dětem, u kterých bylo zjištěno riziko PAS a dětem s diagnózou PAS. Terapie může probíhat i v angličtině.

Ten posun v terapiích byl obrovský. Když jsme na terapie začali docházet, tak to byla hrůza. Teď jsme úplně někde jinde. Finančně to bylo opravdu náročné, ale stálo to za to. K. se naučil hrát si, protože on si neuměl hrát vůbec. To ho opravdu naučily terapeutky. Když chce, tak mi něco uvaří, dělá mi zmrzlinu, ukáže mi to. Ale když si začne hrát a já si s ním chci hrát, to už je horší, to mě občas do hry pustí, občas ne. Přestal se bát cizích lidí, úplně ne všech, ale hodně se přestal bát. Je vstřícnější, komunikativnější, ukazuje, podává ruku. Sebepoškozování taky hodně ustoupilo. Díky ESDM jsem se naučila iniciovat hru s dítětem a vnímat, jak si s ním hrát.

MAMINKA KLIENTA, PO 6 MĚSÍCÍCH V TERAPII

Co je to ESDM – Early Start Denver Model?

1. Metoda rané intervence pro děti ve věku od 12 měsíců do 5 let s diagnózou PAS nebo podezřením na ní.
 

2. Terapie probíhá formou hry, jejím cílem je přiblížit vývoj dětí s autismem úrovni jejich vrstevníků a rozvíjet jejich potenciál naplno. 

 

3. Dítě v terapii následujeme. Do ničeho ho nenutíme a následujeme jeho volbu aktivit a hraček. 

 

4. Díky tomu, že dítě následujeme a je motivované, často ani nepozná, že v aktivitách se učí a že v aktivitě pracujeme hned na několika terapeutických cílech.

 

5. Terapeut si s dítětem v terapii buduje pozitivní vztah, který napomáhá větší motivovanosti dítěte a rychlejšímu učení novým dovednostem. 

 

6. Dítěti dáváme v terapii dostatek prostoru k učení se novým dovednostem, vedeme ho k samostatnosti.

 

7. V terapii pracujeme s přirozenými odměnami, které dítě motivují, například   jde o úsměv nebo nadšení. 

 

8. Metoda ESDM podložena vědeckými výzkumy a staví na nejnovějších poznatcích o učení a vývoji dítěte. V každé terapeutické hodině zaznamenáváme cíle, kterých dítě dosáhlo, což nám později umožňuje vyhodnotit pokroky dítěte v terapii a v jeho vývoji.

bottom of page