top of page

Vítejte na stránkách ESDM Praha. 

 

V našem centru poskytujeme terapii pro děti s autismem (PAS - poruchou autistického spektra) dle metody rané intervence Early Start Denver Model (ESDM). Zaměřujeme se na vyšetření a odbornou pomoc dětem, u kterých bylo zjištěno riziko PAS a dětem s diagnózou PAS. Terapie může probíhat i v angličtině.

Co je to ESDM – Early Start Denver Model?

1. Metoda rané intervence pro děti ve věku od 12 měsíců do 5 let s diagnózou PAS nebo podezřením na ní.
 

2. Terapie probíhá formou hry, jejím cílem je přiblížit vývoj dětí s autismem úrovni jejich vrstevníků a rozvíjet jejich potenciál naplno. 

 

3. Dítě v terapii následujeme. Do ničeho ho nenutíme a následujeme jeho volbu aktivit a hraček. 

 

4. Díky tomu, že dítě následujeme a je motivované, často ani nepozná, že v aktivitách se učí a že v aktivitě pracujeme hned na několika terapeutických cílech.

 

5. Terapeut si s dítětem v terapii buduje pozitivní vztah, který napomáhá větší motivovanosti dítěte a rychlejšímu učení novým dovednostem. 

 

6. Dítěti dáváme v terapii dostatek prostoru k učení se novým dovednostem, vedeme ho k samostatnosti.

 

7. V terapii pracujeme s přirozenými odměnami, které dítě motivují, například   jde o úsměv nebo nadšení. 

 

8. Metoda ESDM podložena vědeckými výzkumy a staví na nejnovějších poznatcích o učení a vývoji dítěte. V každé terapeutické hodině zaznamenáváme cíle, kterých dítě dosáhlo, což nám později umožňuje vyhodnotit pokroky dítěte v terapii a v jeho vývoji.

bottom of page